پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷
کمیته اجرایی

اعضای کمیته اجرایی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 دکتر مجید زندی

دبیر کنفرانس

2 دکتر محمدتقی عاملی

دبیر علمی کنفرانس

3 مهندس محسن زندی

دبیر اجرایی کنفرانس

4 مهندس محسن فرزان 

معاون دبیر اجرایی و مسئول دبیرخانه

5 دکتر ایمان خزایی

دبیرکمیته داوری

6 دکتر پویان هاشمی طاری

دبیرکمیته دانشجویی

7 دکتررقیه گوگساز

دبیرکمیته نمایشگاه

8 دکتر نگار نباتیان

دبیرکمیته روابط بین الملل

9 دکتر عسل حسینی منزه

دبیرکمیته انتشارات

10 مهندس محمدسعید زندی

مسئول فناوری اطلاعات

11 امیر رضا زندی

مسئول امور تبلیغات

12 مهندس نیما ابوفاضلی

مسئول اجرایی نمایشگاه

13 مهندس حسین اخباری

مسئول اجرایی ارتباط با صنعت

14 مهندس مهرزاد خادمیان

مسٔول اجرایی کارگاه‌ها

15 المیرا فراهانی

مسئول اجرایی روابط عمومی

16 احسان آرمودلی

مسئول اجرایی روابط بین الملل

17 احمدی

مسئول اجرایی فضای مجازی

18 مهندس آرین تاجیک

مسئول اجرایی دبیرخانه