پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷
کمیته برگزار کننده

 

کمیته برگزارکننده کنفرانس

 

ردیف نام سازمان
1 دانشکده مکانیک دانشگاه شهید بهشتی
2 سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا)
3 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
4 شرکت مادر تخصصی توانیر
5 پژوهشگاه نیرو
6 گروه صنعتی مپنا