پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷
تعرفه های ثبت نام

 

 تعرفه‌های شرکت کنندگان ایرانی

 

    بدون تاخیر تا تاریخ 30 دی ماه با تاخیر بعد از تاریخ 30 دی ماه
هزینه ثبت نام و شرکت در کنفرانس با ارائه یک مقاله دانشجویان 2.000.000 ریال 2.500.000 ریال
هیأت علمی دانشگاهها 3.000.000 ریال 4.000.000 ریال
سایر افراد 4.000.000 ریال 6.000.000 ریال
       
هزینه ثبت نام و شرکت در کنفرانس بدون ارائه مقاله دانشجویان 2.500.000 ریال 3.000.000 ریال
هیأت علمی دانشگاهها 3.500.000 ریال 5.000.000 ریال
سایر افراد 5.000.000 ریال 7.000.000 ریال

 

  • به افرادی که بیش از یک مقاله آنان پذیرش گردد، به ازای مقاله دوم به بعد در ازای هر مقاله 1.000.000 ریال به تعرفه اصلی افزوده خواهد شد.
  • تعرفه ثبت نام با مقاله فقط به نویسنده اول مقاله تعلق خواهد گرفت وبقیه نویسندگان مقالات بایستی به عنوان ثبت نام کننده بدون ارائه مقاله مطابق جدول فوق ثبت نام مجدد نمایند.
  • دانشجویان جهت بهره مندی از تعرفه ثبت نام ویژه دانشجویان لازم است کارت دانشجویی معتبر ارائه نمایند.
  • اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها جهت بهره مندی از تعرفه ثبت نام ویژه هیأت علمی دانشگاه‌ها لازم است آخرین حکم هیأت علمی خود را ارائه نمایند.
  • به ثبت نام‌های گروهی مشمول تعرفه سایر افراد که بیش از 5 نفر را شامل گردد با ارائه نامه از سازمان مربوطه 10% تخفیف ویژه تعلق خواهد گرفت.
  • به شرکت کنندگان در دوره‌های آموزش انرژی‌های تجدیدپذیر گروه سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر دانشگاه شهیدبهشتی با ارائه گواهینامه حضور در دوره 20% تخفیف تعلق خواهد گرفت.
  • به اعضای IEEE با اریه معرفی نامه و یا مدرک معتبر 20% تخفیف تعلق خواهد گرفت.

 

لازم به ذکر است جهت اسکان شرکت کنندگان در کنفرانس که ساکن تهران نباشند محل اقامت در مهمانسرای پردیس فنی ومهندسی شهید عباسپور(مجاور محل کنفرانس) در نظر گرفت شده است که علاقمندان می توانند در وبگاه برای ثبت نام محل اقامت به قسمت اسکان مراجعه و ثبت نام نمایند.

  • اسکان ویژه جهت دانشجویان و سایر افراد در آپارتمان 3 اتاقه با تمامی امکانات لازم برای دوره 3 روزه به ازای هر اتاق درخواستی معادل 4.000.000 ریال(جهت سرو شام و صبحانه برای هر نفر روزانه 500.000 ریال افزوده می گردد)
  • اسکان ویژه جهت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مهمانان خارجی سویت‌های VIP دو نفره با تمام امکانات لازم برای دوره 3 روزه معادل 10.000.000 ریال (جهت سرو شام و صبحانه برای هر نفر روزانه 500.000 ریال افزوده می‌گردد.)