کمیته علمی

 اعضای کمیته علمی کنفرانس

دبیر کمیته علمی کنفرانس:دکتر محمد تقی عاملی استاد دانشگاه شهید بهشتی

 

Ranks

University

Full Name

No.

Professor

Lorraine, France

Serge Pierfederici

1

Professor

Lorraine, France

Bernard Davat

2

Professor

Lorraine, France

Jean-Philippe Martin

3

Professor

Lorraine, France

Gael Maranzana

4

Professor

Lorraine, France

Pascal BOULET

5

Professor

Lorraine, France

Fabrice Lemoine

6

Professor

Lorraine, France

Babak Nahidmobarakeh

7

Professor

Lorraine, France

Farid Meibodi-Tabar

8

Professor

Lorraine, France

Benjamin Remy

9

Professor

Lorraine, France

Thierry Boileau

10

Professor

Lorraine, France

Noureddine Takorabet

11

Professor

Lorraine, France

Bruno Douine

12

Professor

Lorraine, France

Sophie Didierjean

13

Professor

Hartford University, USA

Saied Moslehpour     

14

Assistant Professor

Cardiff  University, UK

Meysam Qadrdan      

15

Assistant Professor

University of Vaasa, Finland

Miadreza Shafieekhah           

16

Professor

University of Berlin, Germany

Dienel Luidiger           

17

Assistant Professor

University of Berlin, Germany

Seied Nasseri

18

Professor

University of Berlin, Germany

Hanitsch Rolf

19

Professor

Northhumbria University,Newcastle, UK

Mousa Marzban

20

Professor

Royal Institute of Technology (KTH),Sweden

Mohammadreza Hesamzadeh  

21

Professor

Geological Survey of Denmark and Greenland

Meysam Nourani

22

Professor

Norwegian University of Science and Technology, Norwege

Narjes Jafariesfad

23

Professor

University Paris-Est créteil,France

M.Mohamadou Abdou Tankari

24

Professor

Majmaah University,Saudi Arabia

Ahmaed Bilal Awan

25

Professor

Université Le Havre Normandie,France

Brayima Dakyo

26

Professor

Université Le Havre Normandie,France

Alireza Payman

27

Professor

ECAM Strasbourg-Europe, France

Ehsan Jamshidpour

28

Professor

Queen's University, Canada

Alireza Bakhshai

29

Professor

Norwegian University

Mahdi Karbalaeizadeh

30

Professor

King Mongkut's University, North Bangkok

Matheepot Phattanasak

31

Professor

King Mongkut's University, North Bangkok

Wattana Kaewmanee

32

Professor

King Mongkut's University,

North Bangkok

Phatiphat Thounthog

33

Post Doc Research Fellow

University College Dublin

Mohammad Reza Ghaani

34

 Professor

Université Le Havre Normandie,France

Camara Mamadou Bailo

35

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مرتبه علمی

36

دکتر محمدرضا آقاابراهیمی

بیرجند

استاد

37

دکتر مجید زندی

شهید بهشتی

استادیار

38

دکتر ابوالفضل واحدی

علم و صنعت

استاد

39

دکتر میر‌فرید قادری

تهران

استاد

40

دکتر شاهرخ فرهنگی

تهران

استاد

41

دکتر جواد فیض

تهران

دانشیار

42

دکتر گئورگ قره پتیان

امیرکبیر/ پژوهشگاه نیرو

استاد

43

دکترحمید پوررضا

فردوسی مشهد

استاد

44

دکتر محمدصادق قاضی‌زاده

دانشگاه شهید بهشتی/ رییس پژوهشگاه نیرو

دانشیار

45

دکتر محسن پارسا مقدم

تربیت مدرس

استاد

46

دکتر هومان لیاقتی

شهید بهشتی

دانشیار

47

دکتر عباس علی آبادی

مدیر عامل گروه صنعتی مپنا

استادیار

48

دکتر محمد تقی عاملی

شهید بهشتی

استاد

49

دکتر مصطفی رجبی مشهدی

صنعتی سجاد/ شرکت توانیر

استادیار

50

دکتر بهزاد میرزائیان دهکردی

اصفهان

دانشیار

51

دکتر علی جهانگیری

شهید بهشتی

استادیار

52

دکتر رقیه گوگ‌ساز قوچانی

شهید بهشتی

استادیار

53

دکتر ایمان خزایی

شهید بهشتی

استادیار

54

دکتر رضا صمدی

ساتبا

-

55

دکتر سید هاشم اورعی

شریف

استاد

56

دکتر بیژن وثوقی

شریف

استادیار

57

دکتر حمید عبدلی

پژوهشگاه نیرو

استادیار

58

دکتر حیدر‌علی طالبی

امیرکبیر

استاد

59

دکتر مهدی احسانیان

پژوهشگاه نیرو/ خواجه نصیر

استادیار

60

دکتر سید محمد صادق زاده

شاهد/ رییس ساتبا

دانشیار

61

دکتر علی عجمی

شهید مدنی

استاد

62

دکتر محمد ساتکین

رئیس انجمن انرژی ایران/ ساتبا

استادیار

63

دکتر امیر دودابی نژاد

شرکت مادر تخصصی تولید نیرو برق حرارتی

استادیار

64

دکتر سید ابوالفضل موسوی ترشیزی

پژوهشگاه نیرو

استادیار

65

دکتر رضا قادری

شهید بهشتی

دانشیار

66

دکتر محمد‌علی شمسی نژاد

بیرجند

استادیار

67

دکتر محمد پازوکی

پژوهشگاه مواد

استادیار

68

مهندس اسماعیل قادری فر  

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

-

69

دکتر احمد خان بیگی

وزارت نفت

استادیار

70

دکتر رضا اردکانیان

وزیر نیرو

استاد

71

  دکتر حبیب رجبی مشهدی

فردوسی مشهد

استاد

72

دکتر عسل حسینی منزه      

شهید بهشتی

استادیار

73

دکتر پویان هاشمی طاری    

شهید بهشتی

استادیار

74

دکتر مجید یادآورنیک‌روش   

شهید بهشتی

دانشیار

75

دکتر سید عبدالرحیم کاظمی

گروه مپنا

-

76

دکترمحمدحسین جاویدی    

فردوسی مشهد

استاد

77

دکتر شهریار بزرگمهری       

پژوهشگاه نیرو

استادیار

78

دکتر عباس بحری 

پژوهشگاه نیرو

استادیار

79

دکتر منوچهر مرادی سبزوار

تهران

دانشیار

80

دکتر محمود گلابچی          

تهران

استادیار

81

دکتر محمود رضا حقی فام   

تربیت مدرس/ شرکت توانیر

استادیار

82

دکتر حمید خالو زاده          

خواجه نصیر

استاد

83

دکتر نصرت الله گرانپایه       

خواجه نصیر

استاد

84

دکتر سید مسعود برکاتی     

سیستان و بلوچستان

دانشیار

85

دکتر سعید توکلی 

سیستان و بلوچستان

دانشیار

86

دکتر مهدی اخباری

شاهد

استادیار

87

مهندس محمدحسن متولی زاده

مدیر عامل توانیر

-

88

مهندس خلیل بهبهانی        

مپنا

-

89

دکتر زهرا نژاد بهرام

شهرداری تهران

-

90

دکتر بابک شکری  

شهید بهشتی

استاد

91

دکتر علی رضا یزدی زاده     

شهید بهشتی/ معاون مپنا

دانشیار

92

دکتر سید سعید اله مرتضوی

شهید چمران اهواز

استاد

93

دکتر محسن صنیعی           

شهید چمران اهواز

دانشیار

94

دکتر احمد صابونچی          

صنعتی اصفهان

استاد

95

دکتر مجتبی شیوایی          

شاهرود

استادیار

96

دکتر ایمان گروهی 

جیرفت

استادیار

97

مهندس رضا طالب‌زاده

پژوهشگاه نیرو

-

98

دکتر وحید احمدی

تربیت مدرس

استاد

99

دکتر مجید عمیدپور

پژوهشگاه نیرو

استاد

100

دکتر مهدی پورقلی

شهید بهشتی

استادیار

101

دکتر احمد سالم‌نیا

شهید بهشتی

استادیار

102

دکترهادی ویسی

شهید بهشتی

دانشیار

103

دکتر ابراهیم بابایی 

تبریز

استاد

104

دکتر سید مسعود مقدس تفرشی

دانشگاه گیلان  دانشیار
105

دکتر رضا قندهاری

رجایی استادیار