سرمایه‌گذاری در توسعه انرژی‌های تجدیذیر و تولید پراکنده ایران؛ چالش‌ها و راهکارها

عنوان: سرمایه‌گذاری در توسعه انرژی‌های تجدیذیر و تولید پراکنده ایران؛ چالش‌ها و راهکارها

  • چالش‌ها و راهکارهای تامین مالی و خرید تضمینی برق تولیدی نیروگاه تجدیدپذیر و مقیاس کوچک
  • چالش‌های فنی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و مولد مقیاس کوچک
  • چالش‌ها و راهکارهای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و مولد مقیاس کوچک در کشور از منظر قانون‌گذاران، سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران این حوزه
  • چالش‌ها و راهکارهای تحقق برنامه و تکالیف دولت در راستای توسعه نیروگاه‌های تجدیذیر

 

مدعوین:

  • جناب آقای مهندس متولی‌زاده (رییس میزگرد)، مدیرعامل محترم شرکت مادر تخصصی توانیر
  • جناب آقای دکتر صادق‌زاده، مدیرعامل محترم سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق
  • جناب آقای دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رییس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
  • جناب آقای دکتر سید علی‌محمد موسوی، رئیس محترم سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران
  • جناب آقای مهندس احمد طاهری، مدیر محترم اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران
  • جناب آقای مهندس علی بخشی، رییس محترم سندیکای صنعت برق ایران