شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸
مقالات پذیرفته شده

تذکر1: مقالات ذیل توسط هیأت داوران مورد پذیرش اولیه قرار گرفته‌اند. لکن تعیین نحوه ارائه (پوستر - شفاهی) پس از ثبت نام نهایی و پرداخت هزینه توسط کمیته علمی اعلام خواهد شد.(نویسندگان مقالاتی که تا 10 فروردین پرداخت خود را مطابق تعرفه‌های اعلام شده نهایی ننموده اند از بررسی در کمیته علمی حذف خواهند شد.)

تذکر 2: مقالات اعلام شده ذیل سری اول مقالات داوری شده بوده و به محض تکمیل داوری سایر مقالات آنهایی که پذیرش گردند در همین جا اطلاع رسانی می گردند.

 

 
ردیف کد مقاله نویسنده اصلی عنوان مقاله زبان محور مقاله
1 205583 وارثی - کاظم A Novel Extra High Gain Non-Isolated DC-DC Converter With Continuous Input/Output Current  انگلیسی فناوریهای نوین در تبدیل انرژی
2 207064 وارثی - کاظم A New Cascaded 35-Level Inverter with Reduced Switch Count  انگلیسی فناوریهای نوین در تبدیل انرژی
3 369980 دوایی فر- سینا بهبود کیفیت توان و نوسانات گشتاور الکترومغناطیسی ژنراتور القایی دوسو تغذیه در شرایط نامتعادلی ولتاژ شبکه فارسی سیستم‌‏های بادی
4 376184 مجیدی - سارا Optimal Adaptive Robust Pitch Controller for NREL 5W Wind Turbine انگلیسی سیستم‌‏های بادی
5 572860 آئینی - مهدی techno-economic feasibility analysis of a grid-connected photovoltaic power plant in shahid beheshti university, iran انگلیسی ریز شبکه
6 847334  احمدی - محمدعلی Energy and exergy analyses of an integrated geothermal-based ORC system انگلیسی انرژی زمین گرمایی
7 873241 رنجبر - سعید  Numerical investigation of effect of water inlet temperature and nanoparticle concentration on melting of phase change material  انگلیسی ذخیره سازی انرژی
8 938862 احمدی - امید Numerical Validation of melting process in a Phase Change Material (PCM)  انگلیسی ذخیره سازی انرژی
9 945080 شهدادی - امیر 10 MW on Grid Solar Power Plant Performance Due to Temperature Changes  انگلیسی سیستمهای خورشیدی فتوولتاییک
10 978574 پیرکندی - جاماسب مدل سازی و تحليل عملکرد يک سيکل توربين گاز مجهز به دريافت کننده خورشيدی بشقابی فارسی حرارتی خورشیدی
11 1074983 واحدی پوردهرایی - مصطفی برنامه ریزی احتمالاتی ريزشبکه های هوشمند با در نظر گرفتن عدم قطعیت های منابع تولید تجدیدپذیر و بارهای پاسخگو فارسی ریز شبکه
12 1075557 واحدی پوردهرایی - مصطفی نقش مشارکت سمت تقاضا در بهره برداری بهینه ریزشبکه ها با در نظر گرفتن احتمال جزیره ای شدن و عدم قطعیت های تولید و تقاضا فارسی ریز شبکه
13 1106443 خسروی امین - مصطفی تحلیل ترمودینامیکی يک آب شیرین کن METVC (تقطیر چند اثره همراه با فشرده سازی حرارتی بخار) بر پایه توربین گاز فارسی تولید همزمان برق و حرارت
14 1229209 عاربی - عباس مدل سازی، آنالیز اگزرژی و آنالیز اقتصادی سیستم بازیابی بخار مکانیکی جهت تولید آب شیرین از دریای خلیج فارس فارسی اقتصاد و انرژی
15 1259589 نعمتی -پروانه کاهش مصرف انرژی در فرایند رشد گیاهان به کمک نور مصنوعی فوق کم مصرف led فارسی محیط زیست و انرژیهای تجدیدپذیر
16 1289599 فخاری - وحید بررسی میزان تاثير کوپلينگ در مدلسازی ارتعاشات صفحه اي پره توربين باد فارسی سیستم‌‏های بادی
17 1518709 قره داغلی - جلیل تاثیر ریز شبکه به پاسخ ‌تقاضا با در نظر گرفتن بازار برق فارسی شبکه هوشمند
18 1533027 حسنیان - مهرداد تحلیل و شبیه‌سازی نسل جدید توربین‌های بادی دارای کانال اینولاکس فارسی سیستمهای بادی
19 1625481 فدایی شیراز - سمیرا شبیه سازی توربین بادی و ارزیابی سیالاتی آن با روش میانگین هندسی فارسی محیط زیست و انرژیهای تجدیدپذیر
20 1659628 اسدی- قاسم Modeling and Evaluation of Small Rooftop Photovoltaic Effects on Reliability Indices of Distribution System Considering Customers Type انگلیسی سیستمهای خورشیدی فتوولتاییک
21 1687640 عیسی پور - الهام A Hybrid Model Based on  Neural networks  to Predict the Power Output of Photovoltaic systems  انگلیسی سیستمهای خورشیدی فتوولتاییک
22 2076033 حسین دوست- یاسین A new approach for grid loss reduction in the presence of photovoltaic systems using transformer tap changers  انگلیسی بهینه سازی انرژی
23 2116102 جهانگیری - علی مدلسازی و بررسی تاثیرات دمای خوراک بر مشخصه های فرآیند اسمز معکوس(RO) فارسی همبست آب، غذا  و انرژی
24 2488883 جهانگیری - علی بررسی فنی-اقتصادی چیلرجذبی دواثره بااستفاده از پنل خورشیدی فارسی سیستمهای خورشیدی حرارتی