یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
هیئت داوران

اسامی داوران محترمی که مقالات داوری شده توسط آنان به نتیجه قطعی رسیده باشد به مروردر این بخش اعلام خواهد گردید.

دکتر علی جهانگیری  مهندس ابوالقاسم مسیبی  دکتر وحید فخاری دکتر رقیه گوگساز قوچانی
دکتر مصطفی واحدی پور دهرایی دکتر افشین یوسف گمرکچی مهندس شهاب اسلامی دکتر امیر امیدوار
 مهندس محمدرضا پاک منش  دکتر ایمان خیرخواه  دکتر محمد سردارآبادی دکتر رضا اسلامی
 دکتر مریم امیر حسینی  مهندس مهران عبدالعلی پورعدل  مهندس محسن زندی  مهندس رسول عبدالهی
 مهندس سیدمحمد صادق غیاثی  مهندس حمیده فریدی  مهندس امین گشتی  دکتر مهرزاد احمدی کمر پشتی
 دکتر سمیرا آقبلاغی  دکتر امیرحسین محمدپور  دکتر هما رشیدی زاده کرمانی  دکتر محمد تقی عاملی
 دکتر پیام قربان نژاد  دکتر مجید زندی مهندس سید فخرالدین طاهرزاده موسویان