پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷
هیئت داوران

اسامی داوران محترمی که مقالات داوری شده توسط آنان به نتیجه قطعی رسیده باشد به مروردر این بخش اعلام خواهد گردید.

دکتر علی جهانگیری  مهندس ابوالقاسم مسیبی  دکتر وحید فخاری دکتر رقیه گوگساز قوچانی
دکتر مصطفی واحدی پور دهرایی دکتر افشین یوسف گمرکچی مهندس شهاب اسلامی دکتر امیر امیدوار