یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
غرفه‌های نمایشگاه

نمایشگاه ICREDG2019  بهترین فرصت  برای فعالان حوزه انرژی تجدید پذیر و تولید پراکنده  ایران خواهند بود. انتظار می رود تعداد زیادی از شرکت ایرانی و خارجی برای ارائه نوآوری، تکنولوژی، خدمات و محصولات مربوط به این صنایع در این نمایشگاه حضور یابند. مزایای حضور در این نمایشگاه برای شرکت‌های ایرانی شامل:

 * هزینه هر متر مربع غرفه فضا سازی شده در سالن فارابی جنب سالن اصلی کنفرانس برای شرکت‌های ایرانی به ازای هر متر مربع 2.500.000 ریال تعیین گردیده است.

جانمایی غرفه‌های نمایشگاه سالن فارابی در نقشه دیده می شود. برای اطلاعات بیشتر و اجاره آنها، با دبیرخانه تماس بگیرید.

1