پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷
لیست کارگاه های آموزشی
ردیف عنوان کارگاه Workshop title مدرس مدت زمان هزینه تعداد ظرفیت کارگاه فایل ضمیمه
 بررسی اثر شرایط محیطی بر عملکرد  پنل‌های فتوولتاییک  Effect of environmental conditions on photovoltaic panels performance

دکتر مجید زندی

مهندس اصلان غلامی 

 2 ساعت 1000000   30 نفر سرفصل ها 
2  مقایسه سیستم‌های فتوولتاییک متصل به شبکه و منفصل از شبکه به همراه کارگاه عملی Comparison of on grid and off grid in photovoltaic systems with a workshop 

دکتر مجید زندی

مهندس ابولقاسم مسیبی 
4 ساعت  2000000  30 نفر   سرفصل ها
3

ردپای کربن؛ زنجیره تامین

 Carbon footprint; supply chain  خانم دکتر فاطمه دلیر 4 ساعت  2000000   20 نفر سرفصل‌ها 
4

آشنایی با روش برداشت انرژی از مواد پیزوالکتریک و مدلسازی الکترومکانیکی در نرم افزارCOMSOL Multiphysics®

Introduction to the method of energy harvesting from piezoelectric materials and electromechanical modeling with COMSOL Multiphysics® software مهندس محسن ملکی 4 ساعت 2000000 10 نفر سرفصل‌ها