شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸
معرفی کنفرانس در دانشگاه‌های آلمان
1397/12/19

نظر به اینکه برخی از اعضای کمیته علمی کنفرانس از اعضای هیات علمی دانشگاههای آلمان می باشند. به کمک آنان پوستر کنفرانس در کتابخانه آن دانشگاه در معرض دید دانشجویان و اساتید قرار گرفت.