پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷
نمایه مقالات در IEEE
1397/11/15

پیرو پیگیری‌های به عمل امده در آخرین تصمیم‌گیری‌های انجام شده توسط IEEE تنها مقالاتی امکان نمایه شدن در IEEE را خواهند داشت که به زبان انگلیسی نوشته شده باشند.

به همین علت کمیته علمی کنفرانس آخرین مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه کنفرانس را 15 اسفند 1397 تعیین نمود. از علاقمندان دعوت  به عمل می‌آید تا در این فرصت باقیمانده نسبت به ارسال مقالات خود اقدام نمایند.

با سپاس - دبیرخانه کنفرانس