امکان هتلینگ در کنفرانس
1397/08/11

در چهارمین جلسه کمیته اجرایی کنفرانس که در مورخ 1397/08/01 با حضور تمامی اعضا برگزار گردید مصوب شد مهمانسرای دانشگاه شهید بهشتی واقع در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور (جنب مکان برگزارسپی کنفرانس) در دو بخش VIP جهت اسکان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مهمانان خارجی با حضور همسر و آپارتمانی جهت اسکان دانشجویان مجرد غیر تهرانی اختصاص یابد.

به منظور رفاه حال عزیزان متقاضی اسکان شرایط سرو صبحانه و شام به درخواست مهمانان در محل اسکان نیز فراهم خواهد گردید.